Voľná registrácia pre NTS2017 otvorená (3. skupina)

Aktuálne prebieha voľná registrácia na NTS 2017, t.j. pre skupinu 3. Oproti predošlým skupinám je zmenou to, že nie je potrebné mať splnený predpoklad, t.j. mať absolvované iné predpísané preteky. Voľných je už iba niekoľko miest.

Pred registráciou si prosím vo vlastnom záujme preštudujte Propozície a Prihlasovací systém. Pokiaľ ste už boli na niektorom z predchádzajúcich ročníkov, prosím venujte pozornosť Zmenám pre ročník 2017, ktoré sa týkajú najmä trasy a potvrdenia o zdravotnom stave.

Link na registráciu
registracia.hiking.sk/obchod/startovne/startovne-nts-2017-skupina-3/

Potvrdenie o zdravotnom stave

Tohtoročnou novinkou je povinnosť doložiť potvrdenie o zdravotnom stave. Pre registráciu toto potvrdenie nie je ešte potrebné. O tom, ako postupovať, budeme informovať prihlásených účastníkov po kontrole predpokladu a uhradení štartovného.