Prihlasovací systém pre NTS 2017

Prihlasovací systém pre Nízkotatranskú stíhačku 2017 (8. ročník):

SKUPINA 1:

Priamy postup na NTS 2017 majú zaistený družstvá zložené:

a) Z členov družstiev, ktoré sa na NTS 2015 v kategórii A a B umiestnili na 1., 2. a 3. mieste.

b) Z účastníkov Ponitrianskej stovky 2016, ktorí sa v kategórii muži a ženy umiestnili na 1., 2. a 3. mieste.

c) Z členov družstiev, ktoré štartovali na NTS 2016.

Poznámky k skupine 1:

  • Obidvaja členovia družstva prihláseného v rámci skupiny 1 musia spĺňať podmienku hore uvedeného umiestnenia na vybraných podujatiach (t.j. družstvo zložené z člena spĺňajúceho podmienky skupiny 1 a člena spĺňajúceho podmienky skupiny 2 nie je možné).
  • Zloženie družstiev v skupine 1 je ľubovoľné (t.j. družstvá z tejto skupiny nemusia štartovať v tom istom zložení, ako na NTS 2015 alebo NTS 2016).
  • V prípade, že by sa nenaplnil maximálny možný počet družstiev z tejto skupiny, zvyšné miesta sa pripočítajú k miestam, ktoré sú k dispozícii v rámci skupiny 2.

SKUPINA 2:

Pre prihlásenie na NTS 2017 je potrebné splniť predpoklad pre prihlásenie (obidvaja členovia družstva), ktorým je:

a) Absolvovanie celej trasy NTS 2014 alebo NTS 2015.

alebo

b) Absolvovanie celej trasy podujatia, ktoré je certifikované ITRA a má pridelené aspoň 4 body (ITRA endurance points), v rámci limitu určeného organizátormi podujatia medzi dátumom 1.1. 2015 a 1 dňom pred spustením prihlasovacieho formulára NTS 2017. Zoznam pretekov podľa krajiny si môžete vyhľadať na stránke UTMB alebo na stránke ITRA.

alebo

c) Absolvovanie celej trasy jedného z nasledovných podujatí v SR a ČR v rámci limitu určeného organizátormi podujatia medzi dátumom 1.1. 2015 a 1 dňom pred spustením prihlasovacieho formulára NTS 2017:

Slovenská republika: Kysucká stovka, Letecká stovka, Bánovská stovka, Lazová stovka, Stefanik trail (ultra jednotlivec), International Goral Marathon (trasy Ultramaratón 90+ a Ultramaratón 70+), Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier, Malofatranská 50-ka (MF50), Javornícka stovka, Východniarska stovka, Tatranská šelma Ultra, 100 Míľ Krajom Malých Karpát, Malokarpatská Vertikála, Prešporský Ultra Trail (trasa ULTRA)

Česká republika: Ledopádová stovka (Brtnické ledopády), Jarním Šluknovskem, Jesenická stovka, Špacír, Hostýnská osma, Nezmar – UltraTrail, Beskydská sedmička, Pradědova stovka, 5 beskydských vrcholů (5BV), Boubín-Libín-Kleť (BLK), Loučení s turistickým rokem (100+ km trasa alebo kombinácia 1. a 2. etapy EKUT)

Poznámky k skupine 2:

  • Organizátori NTS si vyhradzujú právo priebežného doplnenia ďalších podujatí do zoznamu pre skupinu 2 – c)).
  • Organizátori NTS si vyhradzujú právo individuálneho posúdenia prihlášok obdržaných v rámci skupiny 2, kde uvedený predpoklad nespadá do kategórii a) – c).

SKUPINA 3:

Registrácia bez predpokladu. Prihlasovanie pre skupinu 3 sa otvára iba v prípade, že sa nenaplní plný počet miest pre NTS zo skupiny 1 a 2.

SYSTÉM:

Prihlasovanie pre NTS 2017 bude prebiehať prostredníctvom e-mailu (skupina 1) a prihlasovacieho formulára na webovej stránke NTS (skupina 2 a 3), a to oddelene pre skupinu 1, skupinu 2 a prípadne skupinu 3. K dispozícii sú miesta pre 50 družstiev.

SKUPINA 1: Ako prvý bude spustené prihlasovanie pre skupinu 1. Dátum a čas sprístupnenia a uzavretia prihlasovania pre skupinu 1 bude vopred oznámený. Po uzavretí prihlasovania pre skupinu 1 budú zosumarizované družstvá prihlásené v rámci skupiny 1. Ak by sa nenaplnil maximálny možný počet družstiev zo skupiny 1, neobsadené miesta sa následne pripočítajú k miestam, ktoré sú vyhradené pre skupinu 2.

SKUPINA 2: Prihlasovací formulár pre skupinu 2 bude spustený až po uzavretí prihlasovania pre skupinu 1. Dátum a čas sprístupnenia a uzavretia formulára pre skupinu 2 bude vopred oznámený. Prihlasovanie v rámci skupiny 2 bude prebiehať tak, ako tomu bolo aj v doterajších ročníkoch NTS, t.j. podľa poradia prijatých prihlášok do naplnenia celkového limitu (t.j. nie žrebovaním).

SKUPINA 3: Prihlasovanie pre skupinu 3 sa otvára len v prípade, že sa nenaplní plný počet miest pre NTS zo skupiny 1 a 2.

NÁHRADNÍCI: Po naplnení kapacity štartovnej listiny zo skupiny 1, 2 (a prípadne 3) bude prijatých ešte 20 prihlášok pre náhradnícke družstvá s použitím podmienok skupiny 3.

Poznámky k systému:

  • Dátumy spustenia prihlasovacích formulárov budú vopred oznámené (odporúčame sa zapísať pre odber infomailu NTS).
  • Organizátori si vyhradzujú právo udelenia dvoch výnimiek z prihlasovacieho systému (“divoká karta”) pre družstvá, kde dosiahnuté výsledky (vysoká výkonnosť a skúsenosti z pretekov) členov družstva poukazujú na predpoklad pre prihlásenie a účasť na NTS.