Prevoz vecí

Organizátori zabezpečia pre účastníkov NTS možnosť prevozu vecí z Telgártu do cieľa NTS na Donovaloch. K tomu môžete počítať aj s prevozom balíčkov so suchým oblečením a obuvou na prezlečenie a prezutie v Šumiaci.

PREVOZ BATOŽINY DO CIEĽA

V prípade zájmu o využitie tejto služby je potrebné informovať organizátorov na mieste v predstihu. V piatok večer budú na mieste vrecia na batožinu označené číslami. Upozorňujeme, že objem prevážanej batožiny je 60 litrov na účastníka (t.j. 120 litrov na družstvo). Preto prosíme účastníkov, aby obmedzili počet a objem prevážaných vecí na nutné minimum.

PREVOZ BALÍČKOV DO ŠUMIACA

Vzhľadom na to, že prvá časť trasy vedie aj cez lúku s vyššou trávou, ktorá v prípade rannej rosy môže zamočiť vašu bežeckú obuv, ponožky a legíny (čo by mohlo byť nepríjemné v rannom chlade na vrchole Kráľovej hole a na otvorenom hrebeni), organizátori zabezpečia prevoz balíčkov do Šumiaca na prvé kontrolné stanovište – ich maximálny obsah je 1 pár bežeckej obuvi, jedny legíny/nohavice/šortky a 1 pár ponožiek na účastníka.

NIE POVINNÝ VÝSTROJ!

Dôrazne upozorňujeme, že prevoz batožiny nezahŕňa určený povinný výstroj, a že v prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja (okrem použitých súčastí lekárničky) na trati bude družstvo diskvalifikované.