Zdravotná pomoc a bezpečnosť

nts2018 fb firstaidPodujatie NTS je v zmysle zákona o HZS nahlásené na HZS s termínom konania a počtom účastníkov a trasou.

Každý účastník a účastnícka je v zmysle propozícií povinný/á mať so sebou lekárničku s predpísaným obsahom (tento obsah je povinné minimum, akékoľvek položky nad jeho rámec sú na vlastnom uvážení účastníkov).

Organizátori budú mať k dispozícii lekárničky s obsahom potrebným pre ošetrenie drobných úrazov a menej vážnych zdravotných ťažkostí na kontrolných stanovištiach. Na predom určených kontrolných stanovištiach budú prítomní školení zdravotníci so zdravotníckym vybavením. V prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostí, ktoré by znemožnili účastníkom dostať sa na miesto prístupné autom (Čertovica, Donovaly), odporúčame urýchlene kontaktovať HZS na tel. č. 18300 (mobilný telefón je súčasťou povinného výstroja, poistenie je povinné) a taktiež informovať organizátorov NTS.

Účastník pretekov NTS je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia iného účastníka týchto pretekov.

BEZPEČNOSŤ PREDOVŠETKÝM

Povinnosťou každého účastníka je posúdiť svoje fyzické aj psychické predpoklady zúčastniť sa na extrémnom podujatí tohoto charakteru, ako aj uistiť sa o svojom vyhovujúcom zdravotnom stave pred podujatím – t.j. že momentálne nemá žiadne zdravotné ťažkosti alebo zranenia, ktoré by mu mohli počas priebehu podujatia spôsobiť komplikácie.

Časové limity v teréne sú nastavené tak, aby sa fyzické predpoklady účastníkov otestovali v dostatočnej miere už v úsekoch pred prvým a druhým kontrolným stanovišťom.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností pred podujatím kontaktujte organizátorov. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti súvisiace so svojím zdravotným stavom alebo bezpečnosťou, odporúčame pred podujatím osloviť lekára, kontaktovať organizátorov NTS, resp. zvážiť svoju účasť na NTS.

V prípade rizika zhoršeného počasia (napr. búrok, silného dažďa, víchrice a pod.) je nutné zvážiť aktuálne nebezpečenstvo a prípadne postup prerušiť. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu (resp. prerušenia alebo zrušenia) pretekov práve pre takéto situácie a za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov NTS.

V skratke:

  • Nepreceňujte svoje schopnosti.
  • Nepodceňujte bezpečnostné riziká na trati.
  • Zabezpečte si vhodné poistenie!