Poistenie

nts2018 fb insuranceNa území SR, podľa platného ustanovenia Zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej Záchrannej Službe (ďalej len “HZS”), je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Z tohto dôvodu musí mať každý účastník NTS poistenie na zásah HZS platné počas trvania podujatia.

Podujatie NTS je v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené na HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu a byť poistený pre termín konania NTS vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia nesmú byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

Niektoré možnosti poistenia na zásah HZS sú uvedené na webstránke Horskej záchrannej služby.

Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre NTS je zodpovednosťou každého účastníka NTS. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre NTS!

  • Erik Hübner

    Alpenverein ma alebo nema vynimku pre preteky? Dik.