Prihlasovací systém pre NTS 2020

Prihlasovací systém pre Nízkotatranskú stíhačku 2020 (11. ročník):

Trať 103 km:

Pre prihlásenie na 103 km trať je potrebné splniť predpoklad pre prihlásenie, ktorým je:

a) Absolvovanie celej trasy NTS 2018 alebo NTS 2019.

alebo

b) Absolvovanie celej trasy podujatia, ktoré je certifikované ITRA a má pridelené aspoň 4 body (ITRA endurance points), v rámci limitu určeného organizátormi podujatia medzi dátumom 1. 1. 2018 a 1 dňom pred spustením prihlasovacieho formulára NTS 2020. Zoznam pretekov podľa krajiny si môžete vyhľadať na stránke UTMB alebo na stránke ITRA.

alebo

c) Absolvovanie celej trasy jedného z nasledovných podujatí v SR a ČR v rámci limitu určeného organizátormi podujatia medzi dátumom 1. 1. 2018 a 1 dňom pred spustením prihlasovacieho formulára NTS 2020:

Slovenská republika: Kysucká stovka, Letecká stovka, Lazová stovka, Stefanik trail (ultra jednotlivec), Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier, Javornícka stovka, Ponitrianska stovka, Východniarska stovka, Tatranská šelma Ultra, 100 Míľ Krajom Malých Karpát, Malokarpatská Vertikála, Severný Živloplaz

Česká republika: Jarním Šluknovskem, Jesenická stovka, Špacír, Hostýnská osma, Beskydská sedmička, Pradědova stovka, 5 beskydských vrcholů (5BV), Boubín-Libín-Kleť (BLK), Loučení s turistickým rokem (100+ km trasa alebo kombinácia 1. a 2. etapy EKUT)

Poznámky:

  • Organizátori NTS si vyhradzujú právo priebežného doplnenia ďalších podujatí do zoznamu pre skupinu 1 c).
  • Organizátori NTS si vyhradzujú právo individuálneho posúdenia prihlášok obdržaných v rámci skupiny 1, kde uvedený predpoklad nespadá do kategórii a) – c).

Trať 49 km:

Registrácia bez predpokladu.

SYSTÉM:

Prihlasovanie pre NTS 2020 bude prebiehať pomocou prihlasovacieho formulára na webovej stránke NTS a to oddelene pre trať 103 km a trať 49 km, pričom pre každú z nich je stanovený limit 100 účastníkov.

Poznámky k systému:

  • Dátumy spustenia prihlasovacích formulárov budú vopred oznámené (odporúčame sa zapísať pre odber infomailu NTS).
  • Organizátori si vyhradzujú právo udelenia výnimiek z prihlasovacieho systému (“divoká karta”) pre účastníkov, kde dosiahnuté výsledky (vysoká výkonnosť a skúsenosti z pretekov) poukazujú na predpoklad pre prihlásenie a účasť na NTS.