Prihlasovací systém 2021

Trať 103 km:

V roku 2021 sa nekoná

Trať 49 km:

Registrácia bez predpokladu.

SYSTÉM:

Prihlasovanie pre NTS 2021 bude prebiehať pomocou prihlasovacieho formulára na webovej stránke NTS s limitom 200 účastníkov.

Poznámky k systému:

  • Dátumy spustenia prihlasovacích formulárov budú vopred oznámené (odporúčame sa zapísať pre odber infomailu NTS).
  • Organizátori si vyhradzujú právo udelenia výnimiek z prihlasovacieho systému (“divoká karta”) pre účastníkov, kde dosiahnuté výsledky (vysoká výkonnosť a skúsenosti z pretekov) poukazujú na predpoklad pre prihlásenie a účasť na NTS.