Propozície a Dodatok pre NTS 2024

V doleuvedených dokumentoch nájdete dôležité informácie o tohtoročnej Stíhačke. Pokiaľ inde nájdete odlišné informácie, vždy platia tieto dokumenty.

Pred prihlásením sa na NTS si prosím vo vlastnom záujme detailne všetko naštudujte.

Propozície Nízkotatranskej stíhačky
Obsahuje základné informácie o pretekoch, podmienky účasti, trasu a pravidlá.

Dodatok k propozíciám pre rok 2024
Doplnkové informácie o dátume, mieste a štartovnom, ktoré platia pre ročník 2024.

Prihlasovací systém pre rok 2024
Prihlasovanie na NTS 2024 bude spustené 19. 2. 2024 o 20:00.

novéInformovaný súhlas
Pre urýchlenie prezentácie si prosím doneste informovaný súhlas už vytlačený, vyplnený a podpísaný.

Doplňujúce informácie

V roku 2024 sa beží iba hlavná trať Nízkotatranskej stíhačky NTS100 z Telgártu na Donovaly.

Upozornenie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií NTS a Dodatku, o čom bude prihlásených účastníkov včas informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii.