Infomail

Prostredníctvom Stíhačkoveho infomailu informujeme pretekárov, fanúšikov a priaznivcov o všetkom, čo súvisí so Stíhačkou.