Nízkotatranská stíhačka 2021 iba s kratšou traťou

12. ročník Stíhačky sa bude konať v sobotu 17. júla 2021 na 49 kilometrovej trati z Telgártu na Čertovicu. Hlavná 103 kilometrová trať sa tento rok nebude konať.

Ku kompaktnejšiemu formátu Stíhačky sme pristúpili kvôli dlhotrvajúcej pandemickej situácii, ktorá znemožnila kvalitnú prípravu pretekov na dlhej trati. Taktiež opatrenia, ktoré zavádzame v snahe o zníženie rizika šírenia koronavírusu by neboli možné na dlhšej trati. Nevedeli by sme splniť podmienky povolení od ochrany prírody.

Stručné zhrnutie

  • Termín spustenia registrácie: štvrtok 3. 6. 2021 o 20:00
  • Detaily trate: 49 km / 2820 m prevýšenia / 2 ITRA body
  • Štart: Telgárt, čas bude posunutý, presný čas doplníme
  • Cieľ: Čertovica
  • Nocľah v Telgárte nebudeme poskytovať
  • Podmiekou účasti bude čerstvý test (PCR, AG) alebo očkovanie (detailné info nižšie)

Všetky detaily postupne pribudnú na stránke ešte pred spustením registrácie

Podmienky účasti

Podmienkou pre účasť je, že všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť písomnými potvrdeniami (očkovací certifikát) o nasledovných skutočnostiach – pozrite body a) – c) (aj pri uplatnení takýchto výnimiek Vás prosíme o ohľaduplnsť a odporúčame dôrazne aj negatívny test):

  • a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
  • b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
  • c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Nocľah nebudeme môcť poskytovať

Vzhľadom na situáciu nebude možné z našej strany zabezpečiť spoločný nocľah pre účastníkov v Telgárte z piatka na sobotu v ZŠ Telgárt, ani nocľah zo soboty na nedeľu v cieli. Zázemia kontrolných stanovíšť budú v exteriéri, tak isto aj prezentácia a cieľ podujatia. Je treba počítať s opatreniami počas podujatia, ktoré prispejú k bezpečnosti všetkých zúčastnených – bežcov, dobrovoľníkov a organizátorov.

Posunutý štart

Štart Stíhačky bude oproti predošlým rokom posunutý z 5.30 na neskoršiu hodinu (bude stanovené neskôr), aby sme uľahčili dopravu tým bežcom, ktorý sú z priľahlých regiónov.

Prezentácia

Prezetovať sa bude potrebné v piatok v Telgárte alebo na Čertovici. V sobotu pred štartom nebude možné sa prezentovať.

Autobusová doprava

K dispozícii bude autobus v piatok večer z Čertovice do Telgártu. Treba si ho objednať pri registrácii.

Prevoz batožiny

Zabezpečujeme prevoz batožiny z Telgártu na Čertovicu. Prosíme limitovať objem batožiny, aby sa nám zmestila.