NTS60

NTS60 – minuloročná novinka na podujatí Nízkotatranská stíhačka, je jeho súčasťou aj tento rok.

Po naplnení limitu postupujúcich družstiev v jeho kategórii na KS3 Čertovica má každé ďalšie družstvo, ktoré opustí KS3 Čertovica najneskôr o 16.30 hod., možnosť pokračovať na trase NTS60. Táto možnosť je bonusom pre družstvá, ktoré na základe pravidiel eliminačného systému na KS3 na Čertovici nemôžu pokračovať ďalej do cieľa NTS na Donovaloch, a jej využitie nie je pre účastníkov pretekov povinné.

Trasa NTS60 pokračuje súbežne s trasou NTS po červenej turistickej značke z Čertovice na chatu M.R, Štefánika pod Ďumbierom a následne po zelenej turistickej značke schádza na Trangošku, kde sa nachádza cieľ NTS60 na chate Trangoška. Časový limit pre odchod z KS Chata M.R.Štefánika je pre trasu NTS60 19.00 hod. Koniec limitu 14 hodín 15 minút pre dokončenie trasy NTS60 (t.j. pre príchod do jej cieľa) je o 19.45 hod.NTS60Pre družstvá, ktoré skončia na Trangoške, je pripravená bezplatná (súkromná) autobusová doprava do cieľa NTS na Donovaloch. Odchod autobusu z Trangošky je plánovaný na 20.00 hod.

POZOR, trasa NTS60 nie je kratším variantom NTS, na ktorý sa dá prihlásiť ešte pred štartom NTS !