Voľné miesto pre NTS 2015 / Free place for NTS 2015

Uvoľnilo sa jedno miesto pre NTS 2015 (odstúpenie družstva). Akby ste sa chceli prihlásiť, vyplňte prosím prihlasovací formulár a taktiež nám pošlite avízo o vašej účasti na e-mail stihacka@hiking.sk. Ďakujeme.

(je možné, že ešte nejaké voľné miesto pribudne, v takom prípade informácia bude opäť zverejnená)

There is 1 free place for NTS 2015, in case you would be interested in participation please fill in the registration form and also let us know via e-mail to stihacka@hiking.sk. Thank you. (there is a possibility there will be more free place, in such case we would publish the information here.)