Registrácia pre skupinu 1 ukončená

V dňoch 16. – 30. januára prebehla registrácia pre ročník 2018 pretekov Nízkotatranská stíhačka, v ktorej sa prihlásilo 109 účastníkov.

EN: January 16th thru January 30th took place NTS 2018 race enrollment for Group 1. 109 runners have enrolled. 

Dôlezité informácie pred registráciou

Propozície a dodatok pre NTS2018
Prihlasovací systém NTS

Important information before enrollment

Regulations and Specification for NTS 2018
Enrollment system for NTS 2018

Registračný web / Enrollment website

Slovensky: registracia.hiking.sk
English: registracia.hiking.sk/en