Informácia z východnej časti hrebeňa Nízkych Tatier

Správy z východnej časti hrebeňa Nízkych Tatier oznamujú, že za Havranou Poľanou po Bacúšske sedlo sú popadané nové stromy, čo znamená aj nové preliazačky a podliezačky na trase NTS (okolo niektorých stromov sú vyšľapané obchádzky). Na tomto úseku ide o cca 30-40 stromov na chodníku. Táto časť trasy NTS bude značená aj vlastným značením s dôrazom na spomenutý úsek. Niekoľko padnutých stromov je podľa správ aj na ďalších úsekoch – s minimálnych zdržaním.