Značenie trasy NTS

Trasa NTS prebieha po značených turistických chodníkoch, výnimkou je úvodný 5 km dlhý úsek z Telgártu do Šumiaca, ktorý vedie po cyklotrase 2554 a krátky dobeh do cieľa v obci Donovaly.

Okrem štandardného turistického značenia bude na trase NTS umiestnené aj doplnkové (vlastné) značenie NTS v podobe červeno-bielych fáboriek (červeno-biela plastová páska), reflexných (nočných) značiek, smerových cedúľ a šípiek.

Úsekmi, kde bude umiestnené vlastné značenie NTS, sú:

1. Telgárt – Šumiac: Úvodný 5 km úsek po cyklotrase 2554 bude označený červeno-bielymi fáborkami.

2. Veľká Vápenica – Čertovica: na tomto úseku trasy bude umiestnené doplnkové značenie v podobe červeno-bielych fáboriek.

3. Prašivá – Donovaly: Záverečný úsek trasy NTS bude doznačený červeno-bielymi fáborkami, šípkami a reflexným (nočným značením).

Cedule a smerové šípky budú umiestnené na trase predovšetkým v blízkosti kontrolných stanovíšť.

IMG_3379 (Custom)