Registračný formulár na NTS 2016: NÁHRADNÍCKE DRUŽSTVÁ

Milí priatelia, po naplnení limitu počtu štartujúcich družstiev (49) pre Nízkotatranskú stíhačku 2016 pokračuje registrácia náhradníckych družstiev. K dispozícii je 20 miest.

>>> LINK NA REGISTRAČNÝ FORMULÁR <<<

Pred prihlásením sa prosím uistite, že máte správne informácie o vašom partnerovi v družstve a že ste obidvaja čítali Propozície NTS.

Predpoklad – 1. a 2. člen družstva: Pole sa u náhradníckych družstiev nevypĺňa.

Okrem prihlásenia si vo formulári môžete objednať ubytovanie pred štartom (Telgárt) a v cieli (Donovaly), prevoz auta z Telgártu na Donovaly, ako aj účastnícke tričko NTS 2016.


Dear friends, after the limit for number of enrolled teams (49) for Nízkotatranská stíhačka 2016 has been reached, the registration is now open for the replacement teams (20 places).

>>> REGISTRATION FORM LINK <<<

Before sending the form please make sure you have the correct data for your team partner and that you have both made familiar with the NTS race regulations.

Prerequisite – 1st and 2nd team member – please keep blank.

In the form you can also order the acommodation before start (Telgárt) and in finish place (Donovaly), transport of your car to the finish place and also a NTS 2016 participant T-shirt.