Nízkotatranská stíhačka 2022 nebude

Neznáme občianske združenie zablokovalo povolenie, ktoré Stíhačka dostala v apríli 2021 pre ročniky 2022 – 2026. O odvolaní nerozhodlo ministerstvo životného prostredia v čase, ktorý by nám umožnil hladkú organizačnú prípravu podujatia. Preto 13. ročník najstaršieho ultratrailu na Slovensku nebude.

Národný park ani úrady so Stíhačkou nemajú problém

Povolenia pre Stíhačku dostávame na obdobie piatich rokov. V dostatočnom predstihu (začiatkom februára minulého roka) sme požiadali o jeho predĺženie v nezmenenom rozsahu. Nechceme Stíhačku rozširovať ani z nej robiť komerčné podujatie. Chceme zachovať priateľskú až rodinnú atmosféru, ktorá sa za 12 úspešných ročníkov vytvorila.

Od Správy Národného parku Nízke Tatry sme k predĺženiu povolenia dostali kladné stanovisko. Od roku 2009, keď sa konal nultý ročník, sme mali dobrú spoluprácu. Zo strany okresného úradu preto nebol s našou žiadosťou problém.

21. apríla 2021 okresný úrad vydal rozhodnutie, ktorým sa naše povolenie predlžuje na roky 2022 až 2026. Tesne pred nadobudnutím jeho právplatnosti sa voči nemu ale odvolalo neznáme občianske združnie NUFIA.

Čo prekáža združeniu NUFIA?

Argumentácia je všeobecná a dokazuje úplnú neznalosť podujatia.

Namieta trasu Stíhačky, ktorá by podľa združenia nemala viesť územím NATURA 2000, čo sú prakticky celé Nízke Tatry. Tiež uvádza rezervácie, ktoré by sme mali obchádzať. Pritom hrebeňová červená turistická značená trasa vedie v prevažnej väčšine iba ich hranicou (NPR Ďumbier, NPR Skalka, NPR Kozí Chrbát, NPR Barania hlava) a len jednu (NPR Štrosy) prechádza naprieč na úseku asi 400 metrov.

Najviac rozporujú divákov popri trati v územiach spomenutých rezervácií. Stíhačka ale nemá popri trati žiadnych divákov.

Okrem bežkýň a bežcov sú na Stíhačke len ich rodinní príslušníci a kamaráti. Ide o pár desiatok ľudí, ktorí sa vyskytnú len v Telgárte, na Čertovici a Donovaloch. Aj to nie naraz.

Taktiež z dôvodou ochrany prírody máme na úseku Čertovica – Donovaly limitovaný počet účastníkov na 100, čo je polovica, ktorá sa môže postaviť na štart v Telgárte. V tejto časti sa pretekári a pretekárky objavujú jednotlivo a postupne počas viacerých hodín. Pritom prvá asi dvadsiatka to stihne ešte pred západom slnka.

NUFIA ďalej navrhuje povoleniu skrátiť platnosť len do roku 2023. Zrejme preto, aby nás mohli častejšie napádať. Absurdne pritom vyznieva konštatovanie, že takto organizujeme Stíhačku od roku 2017, pritom ju organizujeme od roku 2009 a časový úsek 2017 – 2021 bol už druhým päťročným obdobím, na ktoré sme dostali totožné povolenie.

Kto je občianske združenie NUFIA?

Z verejne dostupných dát vyplýva, že je za ním Ing. Mária Barátiová z košického Bankova a že podobným spôsobom združenie vstupuje aj do iných konaní.

NUFIA ani jeho predsedníčka Barátiová nás nikdy doposiaľ nekontaktovali ani nezverejnili výhrady voči Stíhačke. Združenie nemá webovú stránku a na Facebooku je veľmi málo aktívne. Iba zdiela iné články bez vlastných postojov či komentárov.

Zábavným detailom je, že združenie nedávno zdieľalo článok Sone Mäkkej v Denníku N. Soňa je pritom jednou z hlavných organizátoriek Stíhačky.

Screenshot 2022-04-07 at 11.46.47

NUFIA na rozdiel od známeho Zruženia domových samospráv Marcela Slávika svoje “obete” vopred nekontaktuje. Nemusí mať preto takú motiváciu ako Slávik, ktorý tiež vstupuje do konaní, no vyberá si väčšie projekty a podľa zistení Denníka N mu investori platia tisíce eur, aby im dal pokoj.

To my však odmietame.

Čo bude ďalej

Ako sme už oznámili skôr, hraničný termín pre začatie registrácie bol začiatok mája. Keďže sme dovtedy nezískali právoplanté rozhodnutie, neostáva nám nič iné ako tohtoročnú Stíhačku zrušiť.

Sústredíme sa na to, aby povoľovacie konanie prebehlo do úspešného konca a dobre sa pripravíme na plnoformátovú Stíhačku 2023.