Prezentácia účastníkov NTS 2016

Prezentácia účastníkov Nízkotatranskej stíhačky bude prebiehať už tradične v priestoroch Základnej školy v Telgárte, ktorej tou to cestou ďakujeme za ochotné poskytnutie zázemia pre prezentáciu a organizačný tím NTS. Prečítajte si prosím informácie, nakoľko prezentácia družstva v piatok je povinná pre všetky registrované družstvá.

A

Prezentácia účastníkov sa začína v piatok 15. júla o 18:00 hod. a bude trvať do 22:00 hod. Prezentácia je povinná a dostaviť sa na ňu musia obidvaja členovia družstva aj s povinnou výbavou, ktorá bude počas prezentácie organizátormi podujatia skontrolovaná (všetky jej položky). Upozorňujeme obzvlášť na doklad o poistení, ktoré musí pokrývať aj náklady na zásah HZS (v prípade, že prinesiete viacstranový doklad, zvýraznite v ňom miesto, kde je táto informácia uvedená). Počas prezentácie bude družstvu okrem zapísania odovzdaný štartovný balíček a prípadne aj potrebné informácie.

B

Medzi 20:30 a 21:30 bude prebiehať briefing pre účastníkov NTS v budove ZŠ Telgárt. Počas briefingu budú účastníkom poskytnuté aktuálne a dôležité informácie k pretekom a ich priebehu, aktuálna predpoveď počasia a bude taktiež priestor pre Vaše otázky. Dôrazne odporúčame účasť aspoň jedného člena družstva na briefingu, nakoľko po ňom a v sobotu pred štartom už na riešenie prípadných otázok nebude priestor.

D

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Telgárte