Informovaný súhlas pretekára

Na prezentáciu je nutné doniesť vytlačený, vyplnený a podpísaný informovaný súhlas.

Formulár si môžete stiahnuť tu.