Propozície a Dodatok pre NTS 2020

This post has an English version here.

V doleuvedených dokumentoch nájdete dôležité informácie o tohtoročnej Stíhačke. Pokiaľ inde nájdete odlišné informácie, vždy platia tieto dokumenty.

Pred prihlásením sa na NTS si vo vlastnom záujme detailne všetko naštudujte.

Propozície Nízkotatranskej stíhačky
Obsahuje základné informácie o pretekoch, podmienky účasti, trasu a pravidlá

Dodatok k propozíciám pre rok 2020
Doplnkové informácie o dátume, mieste a štartovnom, ktoré platia pre ročník 2020

Prihlasovací systém pre rok 2020
Skupiny pre prihlasovanie

novéInformovaný súhlas
Pre urýchlenie prezentácie si doneste informovaný súhlas už vytlačený, vyplnený a podpísaný

Doplňujúce informácie

Pokiaľ ste boli na NTS pred rokom 2018, odporúčame prečítať si aj prehľadný článok o najdôležitejších zmenách, ktoré nastali v roku 2018 oproti predošlým ročníkom a stále platia.

Upozornenie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií NTS a Dodatku, o čom bude prihlásených účastníkov včas informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii.